เจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา

ครูแดร์จากสถานีตำรวจ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวันกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบอนวิทยา

การฝึกอบรมโครงการผู้นำอนามัยนักเรียน ประจำปี 2565

โครงการ  เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า – 2019