พ่อจ๋า แม่จ๋า 24 มีนา เรามาเลือกตั้งกันจ้า

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 นำโดยท่านผอ.เสถียร ลาโพธิ์ คระครูและนักเรียน ได้ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งในชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

อุไรภรณ์ บุตะเคียน รายงาน (13/ มีนาคม /2562)

พ่อจ๋า แม่จ๋า 24 มีนา เลือกตั้งจ้าา

หนองคูโนนแก้วหนองอีย่า พร้อมรณรงค์แล้วจ้า
กา แบบนี้น่ะครับ
เอื้อย อ้าย อย่าลืมน่ะจ๊ะ 24 มีนา 2562 เรามีนัดสำคัญกัน
รณรงค์แบบรถแห่ครื้นเครง
เรามาแนะนำเชิญชวนแม่แม่ถึงบ้านเลยจ้า
อย่าคาแต่ งัด ถั่ง งัด ถั่งงัด ถั่งงัด 24 มีนา ออกมาเด้อ
สดใส สดชื่น ประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน

“จิตอาสาร่วมใจทาสีรั้วโรงเรียน” โรงเรียนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า โรงเรียนแห่งความประทับใจ

วันนี้เวลา 09.00 น. ทางโรงเรียนบ้านหนองคูโนนแ้วหนองอีย่า วังหิน 1 นำโดยท่านผอ. เสถียร ลาโพธิ์ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง นักเรียน ได้มีกิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างพลังพื้นที่การมีส่วนรวมตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ วัด บ้าน โรงเรียน โดยชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี วันนี้จึงมีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความประทับใจในความเป็นหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

อุไรภรณ์ บุตะเคียน รายงาน (13/ มีค./2562)

จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครู

พิธีกรรมถวายปฎิญานตนเป็นจิตอาสา
ทุกช่วงชั้นเรามาร่วมด้วยช่วยกัน
ผสมสี ทา ทา ทา
บ้างทำกับข้าว บ้างแจกเสือช่วยเหลือกัน
แจกเสื้อทำงาน
บริจาคทรัพย์ทำกับข้าวเลี้ยงอาหารกลางวันกันก็สำคัญเหมือนกัน
รร.หนองคูโนนแก้วหนองอีย่า โรงเรียนแห่งความประทับใจ

จิตกรน้อยผู้สร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้มีกิจกรรมจิตกรน้อยผู้สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนระดับอนุบาล 2 คือ การระบายภาพสีสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมดังกล่าว นางอรัญญา กิ่งสีดา ครูประจำชั้น ได้กว่าวว่า ” เป็นกิจกรรมศิลปะที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา อีกทั้งสามารถพัฒนาสมองด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิคทางศิลปะและวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยการวาดภาพระบายสี การเล่นกับสีน้ำ ดังนั้นด้วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ ส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานทางศิลปะ และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

นางสาวอุไรภรณ์ บุตะเคียน รายงาน (19 /ธค./2561)

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ที่เป็นธรรม โปร่งใส ชุมชนมีส่วนร่วม

วันนี้เวลา 09.40 น. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 นำโดยท่านผอ.รร. นายเสถียร ลาโพธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาและตัวแทนผู้ปกครองนักรียน รวมทั้งสิ้น 17 ท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ โดยพิจารณานักเรียนแต่ละรายบุคคล วิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนและความเป็นอยู่ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องและถูกต้อง ตามนโยบายและมาตรการที่ทางรัฐบาลได้แจ้งมา เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส ชุมชนมีส่วนร่วม

นางสาวอุไรภรณ์ บุตะเคียน รายงาน (19 / ธค./2561)

 

ก เอ๋ย ก ไก่ วันนี้เรามาเรียนวิธีการหยอดวัคซีนไก่กันเถอะ

วันนี้เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า นำโดย ครูสุทัศน์ กิ่งสีดา พร้อมนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้เรื่องการหยอดวัคซีนไก่ไข่ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้แม่ไก่ไม่สบาย เด็กๆได้เรียนรู้และรู้จักวิธีเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมเล็กๆ แต่ได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง.

อุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงาน (17 /ธันวาคม/2561)

 

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ หนองคูโนนแก้ว VS ธาตุ-ทุ่งสว่างเกมส์ 2561

เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า นำโดยท่านผอ.เสถียร ลาโพธิ์ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมใจกันเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มธาตุ ทุ่งสว่าง ซึ่งการแข่งขันกีฬากลุ่มในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ได้รับรางวัลเหรียญรวม กรีฑา คือ เหรียญเงินและเหรียญทองแดงมากกว่าในปีที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่นักเรียนได้รางวัลที่ิยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ คือ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวหนองคูโนนแก้ว 

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงาน (4/ธค./2561)

 

ตรวจนับนักเรียน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561เวลา 11.30 น. ทางคณะครูและเจ้าหน้าที่ศึกษานิเทศน์ สพป.ศก1 ได้ดำเนินการตรวจนับนักเรียนของ รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า เพื่อดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริง

นางสาวอุไรภรณ์ บุตะเคียน รายงาน 3/ธค./2561

หน่วยศึกษา เล้าไก่ไข่ : พวกเรามาดูแม่ไก่ ออกไข่กันเถอะ!

วันนี้เมื่อเวลา 09.45 น. ทางคณะครูอนุาล 2 และ อนุบาล 3 ได้แก่ นางบุญยดา ศรีบุญเรือง นางอรัญญา กิ่งสีดา และนายสุทัศน์ กิ่งสีดา ได้พาเด็กๆเข้าไปศึกษาในหน่วยเรียนรู้ เล้าไก่ไข่ : พวกเรามาดูแม่ไก่ ออกไข่กันเถอะ! ในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ซึ่งเล้าไก่ไข่ดังกล่าว ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ตามโครงการพระราชดำริ กิจกรรมดังกล่าว เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ ประโยชน์ของไก่ไข่ และการนับจำนวนไก่ไข่ เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ สังเกต การคิด และการคำนวณ.

  นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงาน (7 /พย./2561)

ผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมทักษะ “PLC” ในโรงเรียน

ภายในห้วงเดือนกรกฏาคม  – สิงหาคม 2561 ที่ผ่านทางโรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า CEO วังหิน 1 นำโดยท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ได้อบรมคณะครูในโรงเรียนด้านการเพิ่มทักษะ PLC หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์โดยรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ทำให้การทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง

อุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงาน (29/สค./2561)

 

เด็กดี ศรีหนองคู

เมื่อช่วงวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ทางตัวแทนคณะครู นายสุทัศน์ กิ่งสีดา ได้เก็บภาพประทับใจของนักเรียนในด้านการปฎิบัติที่ดีงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินเก็บขยะของน้องๆอนุบาล พี่ๆป.1 ป.2 ช่วยกันล้างห้องน้ำ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานทางด้านการใช้ชีวิตและสร้างคุณธรรมจิตใจที่ดีงามให้กับเด็ก สร้างพื้นฐานบรรยากาศในการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและชุมชนของนักเรียนต่อไป

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงาน (29 / สค./2561)