ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

5/04/2565 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำนักเรียนระดับอนุบาล-ป. …

เลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งดำเนินการเลือกประธานนักเรียน ปีการศ …