ร่วมกิจกรรม งานปฏิบัติธรรม “#เทศกาลพุทธบูชามาฆนักขัตฤกษ์”

ถวายสังฆทาน ฟังธรรม เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

การประชุมสัมมนาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานฯ

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรม”ร่วมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.30 – 12.00 .น.  …

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนอ …