คัดกรองเด็กสมาธิสั้น

04/08/2563 เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดมาคัดกรองเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง และโรงเรียนบ้านสว่างเข้าร่วมคัดกรองในครั้งนี้

เจ้าทุ่งทีม

คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง จัดเตรียมสถานที่ ในการประชุมสมัยสามัญ กลุ่มธาตุ-สว่าง ประจำปี 2563 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ทำบุญมหาสังฆทาน

1/08/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ที่วัดบ้านเพือยพุ่ม อ.วังหิน

สอบคัดกรองการอ่าน การเขียน

30,31/07/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งดำเนินการคัดกรอง การอ่าน การเขียน นักเรียนในระดับชั้น ป.1-ม.3