รายงานการเรียนทางไกล สัปดาห์ที่ 2

ครูประจำชั้นแต่ละระดับรายงานการเรียนเรียนทางไกลผ่าน dltv สรุปปัญหาที่เจอ และข้อเสนอแนะ

มอบทุนเสมอภาค

29/05/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้มอบเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ให้กับนักเรียนชั้น ป.6-ม.3 จำนวน 13 คน

เตรียมหนังสือเรียน

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งเตรียมพร้อมหนังสือเรียน ในการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

การมอบเงินทุนเสมอภาค

27/05/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้มอบเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.5 จำนวน 11 คน

การประเมินครูผู้ช่วย

27/05/2563โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ขอขอบคุณท่าน ศน.วยุรีย์ ศิริโชติ ที่มาร่วมเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ค่ะ