กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. …

ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว …

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบ ยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

การติดตามตรวจสอบ ยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖