กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. ท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองครก ร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ณ วัดหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

21 replies on “กิจกรรมวันลอยกระทง”