โรงเรียนบ้านโนนดู่ อ.วังหิน จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ เพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดาวดวงที่ 2

ภาพกิจกรรม merry christmas & happy new year วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนดู่ กลุ่มวังหิน 2

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนดู่

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนดู่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่  ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านโนนดู่  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๖๑  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย  วิลัยเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ

เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอวังหิน  สพป.ศก. เขต ๑  ได้นำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอวังหิน สพป.ศก. เขต ๑  นำโดยนายจำรัส  วงศ์แดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่  ร่วมถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖ พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  ที่พักสงฆ์สิทธิชัยวนาราม

 

การจัดงานประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านโนนดู่  อำเภอวังหิน  สพป.ศก. เขต ๑
ได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
โดย นายจำรัส  วงศ์แดง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่  กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

 

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านโนนดู่  อำเภอวังหิน สพป.ศก. เขต ๑  ได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  และได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  Big  Cleaning  Day  ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน

                 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอวังหิน  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม  2561  ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  กองลูกเสือสำรอง  กองลูกเสือสามัญ  กองเนตรนารีสามัญ  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ร่วมพิธี  จำนวน  250  นาย  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจำรัส  วงศ์แดง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนดู่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมในครั้งนี้