พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

การดำเนินการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 31 มกราคม 2567 นำโดย นางราตรี สถานพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อหาแนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่ 16 มกราคม 2567 นำโดย นางราตรี สถานพงษ์ ผู้อำนวยก …

การติดตามตรวจสอบ ยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงยางนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกร …