โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ที่วัดบ้านหนองกันจอ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอได้นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามการทบทวนกฎและคำปฏิญาณเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ – ทุ่งสว่าง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยการให้นักเรียนได้ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีและคัดลายมือทุกระดับชั้น ท่านผู้อำนวยการประสิทธิ์ ชมภูเขาได้มอบราวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและความกตัญญูที่มีต่อคุณครู

วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้จัดเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการประสิทธิ์ ชมภูเขา ด้วยความยินดียิ่ง

14 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ได้ร่วมกันเดินรณรงค์และเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในชุมชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหนองกันจอได้นำนักเรียนไปทำบุญวันมาฆบูชา ร่วมจิตอาสาช่วยพัฒนาวัด

โรงเรียนบ้านหนองกันจอ จัดทำสนามเด็กเล่นให้น้องๆประฐมวัยใหม่ค่ะ