การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ร่วมทำ MOU การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567