ประชุมปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี กำหนดประชุมครูเพื่อวางแผนการทำงานในหลายๆ เรื่อง วางแผนการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 รวมถึงการได้พบปะกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา และได้มอบดอกไม้ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และที่สำคัญโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ส่งกำลังใจไปยังคณะหมอ พยาบาล สาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ ให้สู้กับการปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเทเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอส่งกำใจให้นะครับ

แสดงคีตะมวยไทย ณ ลานถนนคนเดิน จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย (คีตะมวยไทย) ณ ลานถนนคนเดิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจัหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

แสดงงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงงานเทศกาลดอกลำดวนบาน  สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอขอบคุณท่าน ผอ.ตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ,ผอ.สุเทศ บุญเย็น ,ผอ.ศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ที่มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี #ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียน ขอขอบคุณ คุณสมชาย ศุภรัตน์ คุณสมจิตร อินพานิช พร้อมครอบครัว มา ณ โอกาสนี้

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัวหนองนารี นำโดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ และคณะครู ได้ต้อนรับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน จากเจ้าหน้าที่ทันตกรรมสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ และจากโรงพยาบาลวังหิน ที่ได้บริการอุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันฟุตซอลเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  และเพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เครื่องมือตามหลักสูตรในการประเมินนักเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตรงตามตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร  สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  และวางแผนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒,๔,๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑,๒  ในวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)