การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประเมินคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รับเกียรติบัตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

 (Integrity and Transparency Assessment Online: IT …

รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)

การแข่งขันวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองพระธาตุเรืองรอง

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565&nb …