การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กิจกรรมเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและคัดกรองนั …

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองแวง จัดพ …

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสีวรา บึงไกร …

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านหนอง …

การปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565