การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

การติดตาม ตรวจสอบ ยืนยันระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

การแข่งขันกัฬาภายใน และกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา