วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 อบต.ตำบลโพนยางร่วมกับโรงเรียนบ้านเห็นอ้ม

นักเรียนรณรงค์ไข้เลือดออกในชุมชน  ช่วยกันคว่ำภาชนะ …

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2566       

นายถาวร  ทองลือ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรร …