ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

เตรียมงานมหาสังฆทานวัดจำปา

คณะครูนำนักเรียนไปเตรียมงานมหาสังฆทานวัดจำปา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม2562

คณะครูและนักเรีนยโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปี 2562ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกอก

โรงเรียนบ้านกอกหัวนาร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปี 2562ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกอก ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกภายในชุมชน

แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ในวันที่16กรกฎาคม2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ได้ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ด้วยกันหล่อเทียนโบราณ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน

ประเมินโครงการโรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

รงเรียนบ้านกอกหัวนา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ที่มาประเมินโครงการโรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ในวันที่10กรกฎาคม2562

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ฟากมูลเกมส์ 2562”

โรงเรียนบ้านกอกหัวนาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ฟากมูลเกมส์ 2562หลายรายการ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1หลายรายการ อาทิเช่น แฮนด์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล และกรีฑา เป็นต้น

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ – เนตรนารี ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแก้ว – หนองแวง


กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแก้ว – หนองแวง ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ – เนตรนารี   ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแก้ว – หนองแวง ซึ่งโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธู์ลูกน้ำยุงลายภายในชุมชนบ้านกอก และบ้านหัวนา