วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านบอนวิทยาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และคณะครู ช่วยกันร่วมมือพัฒนาบรรยากาศบริเวณภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น น่าอยู่ ตามอัตลักษณ์คุณธรรม โรงเรียนบ้านบอนวิทยา

วันเด็กแห่งชาติและวันปีใหม่ ปี2565

เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำโดย นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันปีใหม่ ประจำปี 2565  เพื่อให้เด็กทุกคนกล้าแสดงออก  กล้าคิด เพื่อเติบโตเป็นพลดีของสังคมและมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้รับความอนุเคราะห์ขนม ของรางวัลมากมาย จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองทุกท่าน และผู้ใหญ่ใจดีทุกคน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19 )

มอบทุนการศึกษากองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำโดย นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ) จำนวน 29 ทุน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19 ) เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาระการใช้จ่ายทางการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2564

โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ

ครูเรวัตร พันธุ์ดี ครูโรงเรียนบ้านบอนวิทยาร่วมมอบเสื้อกีฬาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบอนวิทยา

บช

ร่วมพิธี ถอดถอนที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ศรี บ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพพิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมด้วยนายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านเปือย และชาวบ้านเปือยร่วมพิธี ถอดถอนที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธิ์ศรี (บ้านเปือย)

รางวัลห้องเรียน เขตรับผิดชอบสะอาด นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตามหลักคุณธรรมประจำโรงเรียน มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ และมีความพอเพียง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน นักเรียนได้เรียนรู้และนำเสนอผลงานที่ทำในแต่ละชั้น