ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเพียงหลวง สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ไหว้ตาปู่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกเป็นสถานที่พักสำหรับคณะครู นักเรียน ที่เดินทางมาแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 69

ค่ายวิทยาการคำนวณโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จัดงานทำบุญปีใหม่

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ รงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกได้จัดงานทำบุญเปิดอาคารเรียนอนุบาล และป้ายโรงเรียนโดยมีผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมทำบุญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักการภารโรง