ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

การแข่งขันทักษะวิชาการ“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที …

กิจกรรมระดมทรัพยากร “ผ้าป่าข้าวเปลือก”

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2565  โรงเรียนบ้านโพนยาง  ได้ร่วมก …

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565  โรงเรียนบ้านโพนยาง  สพป.ศรีสะเก …

แข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่ม CEO.ยางชุมน้อย

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านคอนกาม เป็นเจ้าภา …