จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคณะครู ได้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนให้กับผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้อนรับคุณครูวรัชยา นิลไทย ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มอบเสื้อกีฬา

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคณะครู ได้มอบเสื้อกีฬา จำนวน 112 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ปกครองได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  คุณครูแสวง พิมพ์ศรี คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่าน ที่ได้ปฏิบัติงาน

โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอเมืองฯ มอบทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. นำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมทั้งคณะครู ได้ทำการมอบทุน กสศ. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียน จำนวน 33 คน
ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเปือย

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านเปือย

ด้วยโรงเรียนบ้านเปือย โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเปือย จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านเปือย โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อหาทุนมุงหลังคาหน้าเวทีกลางแจ้ง และจัดหาทุนพัฒนาโรงเรียนบ้านเปือย ในการนี้โรงเรียนขออนุโมทนาบุญกับท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ  โปรดดลบันดาล ประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ ตลอดกาลนานเทอญ.

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่​ 11 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา​ ที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ​ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยมีพิธีถวายเพล และถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนบ้านเปือย

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับหลักธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีกิจกรรมถวายเพลและถวายเทียนพรรษา เครื่องจตุปัจจัยไทยทาน กรวดน้ำแผ่เมตตา กิจกรรมเวียนเทียนดอกไม้ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดสว่างอารมณ์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านเปือย ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์