ร่วมกิจกรรมบริการสุขภาพผู้ป่วยในเขตบริการกับโรงพยาบาลศรีสะเกษและร่วมให้กำลังใจนักเรียนผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการ …

ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การนิเทศภายในโรงเรียน