ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบ …

ปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นธรรม …

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนจัดงานวันปัจฉิมนิเทศ สานฝันบัณฑิตน้อย

วันที่ 22 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน นำ …