วารสารข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านเจี่ย

โรงเรียนบ้านเจี่ย ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านเจี่ย

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านเจี่ย

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเจี่ย เดือน มีนาคม 2566