โรงเรียนบ้านเจี่ย กิจกรรมอบรมต้านภัยยาเสพติด 9 ธันวาคม 2563 ณ อบต.ทาม

กิจกรรมอบรมต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านเจี่ย

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะแนวการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเจี่ย

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านเจี่ย วันที่ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ยมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ย โดยนายวิชิต บุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ยและโรงเรียนกลุ่มตำบลทาม ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ “ฟากมูลเกมส์” ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ยและโรงเรียนกลุ่มตำบลทาม ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ “ฟากมูลเกมส์” ประจำปี 2562 วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎ์บำรุง)

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ประจำปี 2562

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย เข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญ และเวียนเทียน โอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านเจี่ย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ และเวียนเทียน โอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านเจี่ย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ย รับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ย รับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (13 พฤษภาคม 2562)

โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้รับความอนุเคราะห์ค่ายอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย องค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 3

โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาองค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมค่ายอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย องค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562