โรงเรียนบ้านเจี่ย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ อบต.ทาม 11 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ อบต.ทาม 11 มกราคม 25 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแสดงรำบนเวที กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมคัดลายมือ และร่วมเล่นเกมอย่างสนุกสนาน

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านเจี่ย วันที่ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ยมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ย โดยนายวิชิต บุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ 10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านเจี่ยและโรงเรียนกลุ่มตำบลทาม ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ “ฟากมูลเกมส์” ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ยและโรงเรียนกลุ่มตำบลทาม ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ “ฟากมูลเกมส์” ประจำปี 2562 วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎ์บำรุง)

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ย จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ประจำปี 2562

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย เข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญ และเวียนเทียน โอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านเจี่ย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ และเวียนเทียน โอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านเจี่ย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ย รับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ย รับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (13 พฤษภาคม 2562)

โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้รับความอนุเคราะห์ค่ายอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย องค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 3

โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาองค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมค่ายอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย องค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562

โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านเจี่ยจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และจำลองการเลือกตั้งให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิชิต บุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเจี่ย จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 และจำลองการเลือกตั้งให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง