“กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน” โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ได้จัดกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน ขึ้นในวันที่ ๒๙ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้ทำการเปิดในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประธานในพิธีเปิด นายกสมัย ผาสมวงศ์ และได้รับกำลังจากผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดีมอบขนม และนำ้ดื่ม ให้กับนักกีฬา โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ทางโรงเรียนบ้านหัวเหล่า ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปี ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านบ้านหัวเหล่า นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายยุทธิพงษ์ และคณะครูเป็นนางรำ ร่วมงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่านผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรมพร้อมทั้งข้าราชครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมถวายกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านหัวเหล่า

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ร่วมพิธีวันสถาปนาธงชาติไทย และขอขอบพระคุณประธานในพิธีท่านปลัดบุญชอบ พวงจำปา และผู้นำชุมชมที่นำกิจกรรมดีๆมาสู่โรงเรียนของเราในครั้งนี้

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ร่วมพิธีวันสถาปนาธงชาติไทย และขอขอบพระคุณประธานในพิธีท่านปลัดบุญชอบ พวงจำปา และผู้นำชุมชมที่นำกิจกรรมดีๆมาสู่โรงเรียนของเราในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า นำโดยท่านผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรม และคณะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านผักขะย่าน้อย

โรงเรียนบ้านหัวเหล่าขอขอบพระคุณ ท่านทัศพงษ์ พรหมทาและคณะฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้มาประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารงานในโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และให้กำลังใจคุณครูและบุคลากรในโรงเรียน ในครั้งนี้

นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานหลักสูตร 3 ชั่วโมงและทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนาได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน

วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหัวเหล่าเปิดการเรียนการสอนตามปกติและทางโรงเรียนบ้านหัวเหล่านำโดยท่านผอ.ยุทธิพงษ์ พร้อมพรมและข้าราชการครู ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย,เจลล้างมืออนามัย