ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านลิงไอ นำโดยนางสาวพีรญา พันธสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2567 ทั้งนี้มีการมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเครื่องแต่งกาย กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ และจับสลากแลกของขวัญปีใหม่

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและผ้าป่าข้าวเปลือก

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ …

ประกาศโรงเรียนบ้านบอนวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (อัตราละ 15,000 บาท) แบบจ้างเหมาบริการ

โครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง