ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวัดผลประเมินผลคุณภาพของผู้เรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การทำบุญถวายสังฆทานช่วงเข้าพรรษา ณ วัดสว่างสิริสำราญ

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานวัดป่าใต้พัฒนา