ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและผ้าป่าข้าวเปลือก

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและผ้าป่าข้าวเปลือก โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนทรัพยากรในการจัดสร้างรั้วโรงเรียนให้แล้วเสร็จและจัดสร้างสนามกีฬาลานคอนกรีตให้กับนักเรียน โดยมีการระดมทุนรับบริจาคข้าวเปลือกและผ้าป่าสามัคคี 100 สาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 –21 ธันวาคม 2566 ทอดผ้าป่า ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง ในช่วงกลางคืนกิจกรรมฉลองผ้าป่าเพื่อการศึกษา การแสดงโชว์จากคณะหมอลำสาวน้องเพรชบ้านแพง ได้รับเกียรติจาก   นายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงาน นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นายอมรเทพ สมหมาย  สส.ศรีสะเกษ เขต 5 นายวิวัฒน์  รุ้งแก้ว  อดีตกรรมการสภาการศึกษา นางสาวธรรศญา  หล่าอุดม  รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตัวแทนจาก     ดร.วิลดา อินฉัตร สส.ศรีสะเกษ เขต 7  นายสุริยะ สำเภา กำนันตำบลโพนยาง นายสมชาย สีทา นายก อบต.โพนยาง นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง และคณะกรรมการจัดงาน โอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านโพนยาง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ของท่านเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านโพนยาง  ขอกราบอนุโมทนาบุญแด่ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไปเทอญ

8 replies on “ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและผ้าป่าข้าวเปลือก”