วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)