กิจกรรมต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กีฬา-กรีฑา ภายใน ๖๖

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑา ภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนำนักเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม สืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ดังแฟ้มภาพ

การประชุมผู้บริหาร

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองพระธาตุเรืองรอง