กิจกรรมทุกๆเช้า กิจกรรมภาษาไทยวันละ 2 คำ ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ “คุณพ่อดี วิมลสุข “

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย และคณะครูทุกท่าน
ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ
“คุณพ่อดี วิมลสุข “
ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่66

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

นายบัณฑิต วงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โทษของยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  นำโดยนายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

นายบัณฑิต วงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของไทย

และของโลก รวมถึงให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผลงานท่าน

มิสชาสุขสมบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕