ร่วมแสดงความอาลัย และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเปือยขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และรายงานผลการทดสอบ O-Net

ต้อนรับคณะศึกษานิเทศน์จากสำนักงานศึกษาธิารจังหวัดร้อยเอ็ด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567