ค่ายวิทยาการคำนวณโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จัดงานทำบุญปีใหม่

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ รงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกได้จัดงานทำบุญเปิดอาคารเรียนอนุบาล และป้ายโรงเรียนโดยมีผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมทำบุญ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านขามป้อม

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เดินทางไกล ปีการศึกษา 2562


ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา

ในวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะธรรมานิเทศเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ทางโรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณ ท่าน ศน.อภิชาติ ทองอินทร์ และคุณครูศิริพงษ์ ทองแสง ข้าราชการบำนาญ ที่ให้เกียรติ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการดำเนินกิจกรรม รร ศีล5 ในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ