กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 19 ส.ค.2562 ในตอนเช้าของโรงเรียนบ้านพันลำ

คณะครูโรงเรียนบ้านพันลำ บางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันทักษะวิชาการ ณ รร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ทำบุญตักบาตรถวายพระนวกะ

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นำโดยท่านผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ คณะครู นักเรียน พร้อมทั้งชาวบ้านคำเนียม ร่วมใจทำบุญตักบาตร ข้าวสานอาหารแห้ง ณ วัดสุวรรณาราม บ้านคำเนียม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นำโดยท่านผู้อำนวยการสมาน ละเลิศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ และคณะครูและบุคากร ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อมารดา นอกจากนี้ยังได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจากชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำทุนการศึกษามามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ จำนวน 30 ทุน พร้อมโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง อีกด้วย

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 15 ส.ค. 2562 สพป.ศก. เขต 1 ถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)นำโดย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผอ.สพป.ศก. เขต 1 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เจ้าภาพแข่งทักษะทางวิชาการ ปี 2562 (ระดับกลุ่มเครือข่าย CEOฟากมูลกันทรารมย์)

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้เป็นสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มCEO ฟากมูลกันทรารมย์ ในกลุ่มสาระภาษาไทย สาระวิทยาศาสตร์(นักบินน้อย) และสาระคอมพิวเตอร์