กิจกรรมภาษาไทยวันละ 2 คำ เเละกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ เเละภาษาจีน ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในทุกๆตอนเช้า

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมด้วย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่” และได้มีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดแต่งคำประพันธ์ การคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงผลงานด้านศิลปะ การประกวด การแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่
การแสดงละครเรื่อง “พระอภัยมณี” เป็นต้น ทางโรงเรียนบ้านเปือยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีมาตรการภายใต้มาตรการเข้มงวดในการป้องกัน COVID-19

ในสถานศึกษา
เพื่อให้ลูกๆ นักเรียนมีความปลอดภัยในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  โรงเรียนบ้านโพนยาง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำโดยท่าน ผู้อำนวยการนายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง ร่วมกับคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง  ในงานมีกิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนในการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และท่านผู้อำนวยการร่วมกับคณะครูมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แต่ง คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

วันสุนทรภู่ รร.บ้านโพนยาง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  ท่านผู้อำนวยการคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยางสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565เพื่อรำลึกถึงท่านพระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือท่านสุนทรภู่ กวีเอก 4 แผ่นดิน และเพื่อให้ทราบถึงประวัติผลงานการประพันธ์ต่างๆ ที่ท่านได้สร้างไว้ และร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ โดยในงานมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและการประกวดการแต่งกายตัวละครวรรณคดีของท่านสุนทรภู่