วันวชิราวุธ และ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนกาม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

พิธีถวายราชสดุดี (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมายในทุกๆ ปี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2564 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี , โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ , โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า , โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี ,โรงเรียนบ้านหนองเตย , โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย , โรงเรียนบ้านคูเมือง , โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก , โรงเรียนบ้านหนองรัง และโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ และได้รับเกียรติจากประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ นายอดิศร สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ประธานในพิธีร่วมถวายราชสดุดีซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น จะเห็นว่า พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยควรรำลึกถึงวันวชิราวุธ  เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป

วันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันมหาธีรราชเจ้า) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนคูณ)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับครูบรรจุใหม่ คือ นางสาวอัญชลี ดรุณพันธ์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เข้าสู่โรงเรียนบ้าหนองแวง ด้วยความยินดียิ่ง

https://www.facebook.com/NongWaengNonkhunSSK1/posts/1423625188035831

สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ กันทรารมย์

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565