ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ

  วันที่  19  พฤศจิกายน 2563 นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ ณ เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานมีการจัดแสดงรำเฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ มีนางรำสาวงามจากทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 22,238 คน โดยมีนางสาววันทนา มังษาและนางสาววิไลพร นามสีฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตยร่วมรำเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ เช่น ผ้าไหมศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน สินค้า OTOPและร้านค้าต่าง ๆ มากมาย

ควบคุมการก่อสร้างอาคารปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ควบคุมการก่อสร้างอาคารปฐมวัยอย่างต่อเนื่องโดยบริจาคเงินจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์จนกว่าอาคารจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

คณะครูร่วมรำเฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ

วันที่ 19 พ.ย. 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง จำนวน 6 คนเข้าร่วมรำเฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ ณ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

บริจาคเงินค่าอาหารแก่นางรำ เฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ

วันที่ 19 พ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านหนองแก้วสำโรง บริจาคเงินค่าอาหารแก่นางรำ จากโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ในการรำ เฉลิมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตรและคณะครู ร่วมงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตรและคณะครูซึ่งเป็นนางรำ ร่วมงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

ประชุมกลุ่ม ceo วังหิน 1

18/11/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง เข้าร่วมประชุมกลุ่ม ceo วังหิน 1 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัว

กิจกรรมชุมชน

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมงานฌาปนกิจศพผู้ปกครองนักเรียนที่บ้านเจ้าทุ่งค่ะ

โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญกลุ่มอำเภอ พยุห์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

กิจกรรมชุมชน

18/11/2563 คณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพผู้ปกครองนักเรียน ที่บ้านเจ้าทุ่งค่ะ

เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ปิดQ.๒

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมชื่นชมผลงานลูกหลาน จากการเรียน จิตศึกษา PBL และ PLC ได้เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียน ได้เพิ่มเติมในสิ่งที่โรงเรียนต้องพัฒนา เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีความสมบูรณ์แบบทุกด้าน