ผู้บริหารร่วมให้กำลังใจในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

     ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง ไปให้กำลังใจท่านผู้อำนวยการเสริมพงษ์ วงษ์ชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง เนื่องในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยในการประเมินมีนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินครั้งนี้

การรับรางวัลแม่ตัวอย่าง โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปี 2563

    โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้คัดเลือกแม่ตัวอย่างเพื่อ เข้ารับรางวัลแม่ตัวอย่าง โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปี 2563 คือ คุณแม่ส่อง  สกุลแก้ว     คุณแม่ของเด็กหญิงกมลนัทธ์  สกุลแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้เข้ารับรางวัลในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กิจกรรมหน้าเสาธง ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

กิจกรรมวันแม่

09/08/2563 โรงเรียนนำคุณแม่ดีเด่น โรงเรียน/หมู่บ้านศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปี 2563 ที่ ม.ราชภัฎศรีสะเกษค่ะ

จัดเตรียมสถานที่พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดเตรียมสถานที่พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จัดเตรียมสถานที่ทำพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 9 ส.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมสถานที่ทำพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563