ต้อนรับพระสังฆราช จากจังหวัดสกลนคร อำเภอท่าแร่

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ โรงเรียนบ้ …

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.ศก. …

กิจกรรม ปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนและได้นำนักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดพระแม่เป็นที่พึ่งบ้านโนนสว่าง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๒๐ ปี

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ โรงเรียนบ้า …

ดำเนินการฉีดพ่นยุง30 มิ.ย.66

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ โรงเรียนบ …

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา เพิ่มขวัญกำลังใจ

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ โรงเรียนบ …

ดำเนินการส่งมอบสื่อ 60 พรรษา ให้แต่ละลำดับชั้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีส …

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสว่าง

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีส …

ได้รับบริจาคหนังสือแบบเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากคุณแม่อรทัย อาษาสุข

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีส …

จัดซื้อเสือโปโลให้กับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีส …

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนสว่างตำบลเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา