การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่ม CEO วังหิน 1

วันที่ 13–15 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดย นางสา …

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่ม CEO

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

นำคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐

นายทัพพ์เทพ์ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย …

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ในระดับกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ