การประชุมคณะครูหัวหน้าวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย CEO วังหิน 1

           วันที่ 21 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำ …

การปรับบริบทของโรงเรียน

           วันที่ 19 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำ …

การทำหน้าที่เป็นกรรมการในการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

           วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง …

อบรมธรรมสัญจร

วันที่ 18 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิ …

การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา

           วันที่ 17 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำ …

การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่ 17 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิ …

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566

           …

กิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2566

           วันที่ 10 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำ …

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันพระ และวันเข้าพรรษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิร …

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรับเกียรติบัตร

            ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านสว่าง น …