ปรับบริบทของโรงเรียน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการ ในวันนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมกันพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้

4 replies on “ปรับบริบทของโรงเรียน”