การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียน วันนี้คณะครูได้นำนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่คือกิจกรรมแอโรบิค ชั้น ม.1-3ครูผู้ฝึกสอน นางสุนทรี  สีหะวงษ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  และกิจกรรมคีตะมวยไทย ชั้น ม.1-3 ครูผู้ฝึกสอน นางสาวนภาลัย ศรีสุข รวมกิจกรรมที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ 5 กิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนทุกคน

One reply on “การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1”