การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันนี้คณะครูได้นำนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ณ โรงเรียนบ้านโนนแกด ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง 5 กิจกรรม และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่คือกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องการเรียนรู้ โดยเด็กหญิงอริสรา  บุษบกอ่อน และกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องด้านสติปัญญา โดยเด็กหญิง     ครูผู้ฝึกสอน นางสาวเกศินี  นามวิสัย  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนทุกคน

2 replies on “การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1”