วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านบกขี้ยางได้เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)นำคณะครู นักเรียน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่โรงเรียนบ้านเปือย(ประชาสามัคคี)