วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงเรียนบ้าน …

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโ …

รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(กสศ.)

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านคอน …

เกษียณอายุราชการ 66

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านค …

โครงการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิกพบสมาชิก

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนบ้านคอ …

วันวิทยาศาสคร์

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. โรงเรียนบ้านค …

ห้องเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนบ้านค …

วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านคอ …

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.โรงเรียนบ้านคอนกาม …

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียนบ้านคอนกาม …