กีฬา-กรีฑา ภายใน ๖๖

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑา ภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

5 replies on “กีฬา-กรีฑา ภายใน ๖๖”