ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ๖๖

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยนายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนำนักเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม สืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ดังแฟ้มภาพ

6 replies on “ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ๖๖”