ร่วมแสดงความอาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดย ว่า …

ร่วมแสดงความอาลัย พิธีฌาปนกิจศพ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุร …

ยินดีต้อนรับครูใหม่

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุร …