โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเวาะ

วันที่ 22 มกราคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด ได้มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กีฬากลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านเวาะ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง“พระธาตุเรืองรองเกมส์”ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโน โดยมี นางวิบูลวรรณ พันธุ์ดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านเวาะ ทุกท่าน
รางวัลที่ได้รับหลักๆดังนี้
1.ชนะเลิศกีฬาเปตองชาย
2.ชนะเลิศกีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน12ปี
3.ชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้อ
4.ชนะเลิศกรีฑา
5.ชนะเลิศกีฬารวม

โรงเรียนบ้านเวาะ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564


โรงเรียนบ้านเวาะ สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ “สานฝันงานอาชีพ รีไซเคิล”

วันที่ 11 มีนาคม 2563
 กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ
“สานฝันงานอาชีพ รีไซเคิล”
ณ โรงเรียนบ้านเวาะ

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม “ ประเพณีชาวอีสานบุญผะเหวดหรือเวสสันดรชาดก”

วันที่ 10 มีนาคม 2563
นักเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
“ ประเพณีชาวอีสานบุญผะเหวดหรือเวสสันดรชาดก”
ณ โรงเรียนบ้านเวาะ

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนบ้านเวาะ ได้เข้าร่วม กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ปีการศึกษา2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่19กุมภาพันธุ์2563 ประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเวาะ

วันมาฆบูชา ณ วัดบ้านแดง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ