กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ “สานฝันงานอาชีพ รีไซเคิล”

วันที่ 11 มีนาคม 2563
 กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ
“สานฝันงานอาชีพ รีไซเคิล”
ณ โรงเรียนบ้านเวาะ

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม “ ประเพณีชาวอีสานบุญผะเหวดหรือเวสสันดรชาดก”

วันที่ 10 มีนาคม 2563
นักเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
“ ประเพณีชาวอีสานบุญผะเหวดหรือเวสสันดรชาดก”
ณ โรงเรียนบ้านเวาะ

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนบ้านเวาะ ได้เข้าร่วม กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ปีการศึกษา2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่19กุมภาพันธุ์2563 ประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเวาะ

วันมาฆบูชา ณ วัดบ้านแดง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 16 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านเวาะ จำนวน 10 คน ได้เข้ารับทุนการศึกษา ณ วัดบ้านคูซอด

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วันที่13มกราคม2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คูซอด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้มาตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนโรงเรียนบ้านเวาะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓