กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านดอนสั้น

โรงเรียนบ้านดอนสั้น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565