ประชุมผู้ปกครอง 1/2566

      วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ นายคงศักดิ …

ปัจฉิมนิเทศ 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เ …

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง นำโดยท่านผู …

วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๖

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เ …

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง

วันที่ 17 มกราคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ นายคงศักดิ์ งานมล …

กิจกรรมระดมทรัพยากร “ผ้าป่าข้าวเปลือก”

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2565  โรงเรียนบ้านโพนยาง  ได้ร่วมก …

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565  โรงเรียนบ้านโพนยาง  สพป.ศรีสะเก …

กิจกรรมทัศนศึกษา อนุบาล – ป.4

วันที่ 18 พ.ย. 2565  โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเ …