วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านโพนยาง  สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง กลุ่ม CEO วังหิน 2

16 replies on “วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖”