ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน ขอบคุณครูผู้ฝึกสอน นักเรียนที่ตั้งใจฝึกซ้อม ผู้ปกครองที่คอยให้การสนับสนุน คณะครูทุกคนที่ให้กำลังใจ จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้

จากที่โรงเรียนบ้านโนนแกดได้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
เข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้นม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมความสามารถทางวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประเทศ ณ จ.บุรีรัมย์

ปรากฎผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแกด

ขอขอบคุุณครูผู้ฝึกสอน ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนที่ตั้งใจฝึกซ้อม ผู้ปกครองที่คอยให้การสนับสนุน คณะครูทุกคนที่ให้กำลังใจ
จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้

 

โรงเรียนบ้านโนนแกดนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ เทคโนโลยี นักเรียน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ รายการทักษะ พื้นฐาน มวยสากล นำโดยท่านผอ.วาสนา สงโสด. พร้อม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนแกดนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ เทคโนโลยี นักเรียน ณ จังหวัดบุรีรัมย์  รายการทักษะ พื้นฐาน มวยสากล นำโดยท่านผอ.วาสนา สงโสด. พร้อม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา

เป็นกำลังใจ ให้ ด้วยนะครับ. ตอนนี้พร้อมแล้ว

คณะกรรมการตรวจนับนักเรียน นำโดย ศน.พัสสินี ภักดีสมัยวงศ์ ร่วมกับ ผอ.วาสนา สงโสด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านโนนแกด

คณะกรรมการตรวจนับนักเรียน นำโดย ศน.พัสสินี ภักดีสมัยวงศ์ ร่วมกับ ผอ.วาสนา สงโสด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านโนนแกด

ดำเนินการตรวจนับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแกด 3-12-2561

โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดย ผอ.วาสนา สงโสด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต “โครงการโรงเรียนสุจริต”

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต “โครงการโรงเรียนสุจริต”  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

 

โรงเรียนบ้านโนนแกด เข้าร่วมโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอย

โรงเรียนบ้านโนนแกด เข้าร่วมโครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอย
การจัดการลดขยะมูลฝอยในชุมชน

โรงเรียนบ้านโนนแกด โดย ท่านผอ.วาสนา สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแกด
พาตัวแทนนักเรียน คณะครูผู้สอน นำสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างจากสิ่งของเหลือใช้ในโรงเรียน
และชุมชน เข้าเสนอผลงาน ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

   

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ  ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านโนนแกด ยกทัพนักเรียนร่วมกับหมู่บ้าน บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดหมู่บ้านโนนแกด

โรงเรียนบ้านโนนแกด ยกทัพนักเรียนร่วมกับหมู่บ้าน บำเพ็ญประโยชน์
ทำความสะอาดหมู่บ้านโนนแกด

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดย ท่านผอ.วาสนา  สงโสด พร้อมคณะครู นำนักเรียนร่วมกับชาวบ้านโนนแกด  บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณรอบหมู่บ้านโนนแกด
ในวันอังคารที่ 4  กันยายน 2561

รวมภาพกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านโนนแกด 2561

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดยผู้อำนวยการ วาสนา สงโสด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ ประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านโนนแกด เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และได้แสดงความรัก ความกตัญญู ต่อแม่เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

โรงเรียนบ้านโนนแกด เดินสวนสนามลูกเสือ และนำนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านโนนแกด เดินสวนสนามลูกเสือ และนำนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561