การใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ผ่านระบบคัดกรอง ช่วง Covid 19

โรงเรียนบ้านโนนแกดนำโดย นางวาสนา สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน ทุนเสมอภาคภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

พร้อมทั้งประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านโนนแกด

ในวันอังคารวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนแกด
นำโดยนางวาสนา สงโสดและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบแบบฝึกหัดให้นักเรียน ประเมินผลการ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา
พบปะกับผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบและเข้าใจในการจัดกิจกรรม

และได้ต้อนรับท่าน สุเทพ ศรบุญทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังใจคณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ ให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแกด ตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแกด ตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านโนนแกด ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLIT


ในวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโดย ท่านผอ.อุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านโนนแกด ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLIT

โรงเรียนบ้านโนนแกดทำกระทง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี พ.ศ.2562

ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแกดทำกระทง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมเลือกตัั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแกด
ประธานโรงเรียนบ้านโนนแกด ได้แก่
เด็กหญิงพรพรรษา สุภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานแสดงมุทิตาจิต พิธีมอบรถโรงเรียน ต้อนรับคุณครูโรงเรียนบ้านโนนแกด

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ท่าน ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมทั้งประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมืองศรีลำดวน ท่านผู้อำนวยการพาลี กาลพฤกษ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเมืองศรีลำดวน มาร่วมรับมอบรถโรงเรียนบ้านโนนแกด จากการจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งในงาน จัดงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูประกาย กลิ่นงาม และพิธีต้อนรับคุณครูคำหยาด เจริญศรี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

พายุฤดูร้อน 26 เมษายน 2562

ในวันที่ 27 เมษายน 2562 คณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโดย ท่านสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะฝ่ายนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ้านโนนแกด พายุฤดูร้อน พัดถล่มโรงเรียนบ้านโนนแกด ในช่วงเย็นวันที่ 26 เมษายน 2562

โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โรงเรียนบ้านโนนแกดนำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
นางวาสนา สงโสด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียน เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดยท่านผอ.วาสนา สงโสด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์
โดยวิทยากรจาก เรือนจำศรีสะเกษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562