การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตาม การออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา (M.O.U.) ด้านการจัดการอาชีวศึกษา

การเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี