ขอขอบคุณท่านศน.ศันธณีย์ โคตรวงศ์ และศน.มาริษา จันทร์เทียม จาก สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ที่จัดกิจกรรมการสอนแบบมีสติและสมาธิเป็นฐาน

การเเข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การเเข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ วันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ฯ ร่วมใจทำบุญสังฆทาน

ร่วมบุญ สังฆทาน
คณะครูโรงเรียนบ้านแสงใหญ่ฯ นำนักเรียนไปทำความสะอาดบริเวณวัดศรีวิไส เพื่อจัดเตรียมสถานที่ เนื่องในงานบุญ สังฆทาน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่จะถึง จึงขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไปร่วมงานบุญในครั้งนี้