สวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ ในชั่วโมงสุดท้าย  เพื่อเป็นกา …

มอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2565 จำน …

โรงเรียนร่วมพัฒนา ขยายโอกาส

รับมอบ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เครื่อง อบข้าว เครื่องซีนข …

ได้รับบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ …