ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.30 – 12.00 .น.  …

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนอ …

โรงเรียนสีขาว

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 นำโดยท่านกิตษฎา วันนา ผู้อ …

ร่วมงาน 2 ทศวรรษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพสู่สากล

สอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ชั้นโทชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2566