กิจกรรมต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนคูณ