กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง …

รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแก้วหนองแวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา)

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำ …

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำน …

กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอ …

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิท …

รับการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านเปือย กลุ่ม CEO. ฟากมูลกันทรารมย์ ขอขอบพระค …

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมสัญจร

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทองผู้อำนว …

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทัพเทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวย …

จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไ …